skip to content 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 И УП-3 ЗА ТРУДОВ СТАЖ В „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ООД (ДСО „БУЛГАРПЛОД“ Кърджали)

 

Удостоверения за пенсиониране УП-2 и УП-3 се издават срещу представяне на следните документи :

 

1. Писмено заявление от лицето (трите имена, адрес и телефон за връзка, описание на длъжността, която е заемало лицето и годините, през които е работило в дружеството и/или годините за които се иска УП-2).

2. Ксерокопие на личната карта (от двете страни).

3. Ксерокопие на страниците от трудовата книжка, на които е отразен стажа в „Плодове и зеленчуци“ ООД (ДСО „Булгарплод“) и копие от първите страници с имената на лицето.

4. Удостоверение за идентичност на имената (ако има различие между имената в трудовата книжка и личната карта и/или името по време на трудовия стаж в дружеството).

5. Копие от удостоверение за граждански брак за жените (ако има различие между фамилиите в трудовата книжка и личната карта и/или името по време на трудовия стаж в дружеството).

6. При подаване на документи от името на друго лице се представя пълномощно.

7. 3 бр. празни образци УП-2 и/или УП-3 (продават се в книжарниците).

8. При необходимост - ксерокопие на Акт за раждане.

 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДГОТВЯТ И СЕ ПОДАВАТ В ПЛИК НА МЯСТО НА АДРЕСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ НА АДРЕС - ГР. КЪРДЖАЛИ, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №95.

 

Връзки:

Удостоверение УП-3 - http://www.noi.bg/forusers/forms/121-pensionsforms/651-obrup3

Удостоверение УП-2 - http://www.nssi.bg/forusers/forms/121-pensionsforms/650-obrup2

Други - http://www.nssi.bg/pensions

Вход:  Потребител: Парола:
© 2024, http://www.bulplod.com/ Всички права запазени, дизайн и поддръжка