skip to contentпубликувано на 01.08.2023 г. от Администратор:

На 16.08.2023 г. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред - Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 2022 г.

 

публикувано на 01.08.2022 г. от Администратор:

На 16.08.2022 г. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред - Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 2021 г.

 

публикувано на 20.08.2021 г. от Администратор:

На 15.09.2021 г. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред - Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 2020 г.

 

публикувано на 18.08.2020 г. от Администратор:

На 15.09.2020 г. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред - Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 2019 г.

 

публикувано на 15.05.2019 г. от Администратор:

На 04.06.2019 г. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред - Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 2018 г.

 

публикувано на 21.05.2018 г. от Администратор:

На 05.06.2018 г. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред - Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 2017 г.

 

публикувано на 18.05.2017 г. от Администратор:

На 05.06.2017 г. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред - Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 2016 г.

 

публикувано на 30.05.2016 г. от Администратор:

На 10.06.2016 г. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред - Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 2015 г.

 

публикувано на 5.05.2015 г. от Администратор:

На 18.05.2015 г. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред - Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството за 2014 г.

 

публикувано на 24.06.2014 г. от Администратор:

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБРАЗЕЦ УП-2 И УП-3 ЗА ТРУДОВ СТАЖ В „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ООД (ДСО „БУЛГАРПЛОД“ Кърджали)

 

Удостоверения за пенсиониране УП-2 и УП-3 се издават срещу представяне на следните документи :

 

1. Писмено заявление от лицето (трите имена, адрес и телефон за връзка, описание на длъжността, която е заемало лицето и годините, през които е работило в дружеството и/или годините за които се иска УП-2).

2. Ксерокопие на личната карта (от двете страни).

3. Ксерокопие на страниците от трудовата книжка, на които е отразен стажа в „Плодове и зеленчуци“ ООД (ДСО „Булгарплод“) и копие от първите страници с имената на лицето.

4. Удостоверение за идентичност на имената (ако има различие между имената в трудовата книжка и личната карта и/или името по време на трудовия стаж в дружеството).

5. Копие от удостоверение за граждански брак за жените (ако има различие между фамилиите в трудовата книжка и личната карта и/или името по време на трудовия стаж в дружеството).

6. При подаване на документи от името на друго лице се представя пълномощно.

7. 3 бр. празни образци УП-2 и/или УП-3 (продават се в книжарниците).

8. При необходимост - ксерокопие на Акт за раждане. ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДГОТВЯТ И СЕ ПОДАВАТ В ПЛИК НА МЯСТО НА АДРЕСА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ НА АДРЕС - ГР. КЪРДЖАЛИ, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №95.

 

 

 

 

Вход:  Потребител: Парола:
© 2023, http://www.bulplod.com/ Всички права запазени, дизайн и поддръжка