skip to contentНастоящото стоково тържище "Плодове и зеленчуци" ООД гр. Кърджали се обособява като самостоятелно предприятие с постановление на МС №3 от 01.04.1965 под името ОИТП "Булгарплод" с филиали в гр. Момчилград, гр. Крумовград и гр. Ивайловград.
 
За осъществяване на търговската си дейност предприятието е разполагало със складова база състояща се от седем броя складове, разположени съответно в гр. Кърджали – три броя, гр. Крумовград – един брой, гр.Момчилград – два броя и гр. Ивайловград – един брой.
По това време предприятието е разполагало с търговска мрежа от 38 броя магазини и търговски зали с обща площ съответно в гр. Кърджали – 740 кв.м., в гр. Момчилград – 40 кв.м., в гр. Крумовград – 200 кв.м. и в гр. Ивайловград – 190 кв.м. площ.
 
По късно предприятието се преименува на “Булгарплод” гр. Кърджали от състава на СО "Булгарплод" гр.София.
 
През 1990 год. с Решение 227 на МЗХП е образувано ДФ "Плодове и зеленчуци". А през 1991 год. с Разпореждане №28/29.10 на МС Приложение №12 се образува ”Плодове и зеленчуци” ЕООД гр. Кърджали, което е регистрирано в Кърджалийския окръжен съд на 10.12.1991 год.

Вход:  Потребител: Парола:
© 2024, http://www.bulplod.com/ Всички права запазени, дизайн и поддръжка